13 มกราคม 2560
งานสัมมนาผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า มอก. 11-2553

โดยบริษัทเฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรม THE EMPRESS จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ คือ อาจารย์ลือชัย ทองนิล กรรมการสภาวิศวกร ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับสายไฟฟ้าภายในอาคาร

     
     
     
 

13 July 2016
SUCCESSFUL PREQUALIFICATION TEST FOR PHELPS DODGE INTERNATIONAL LIMITED, THAILAND

Earlier this year Phelps Dodge International (Thailand) Limited successfully passed the Prequalification test on their 230 kV cable system (1 x 2500 mm2). The special test loop consisted of outdoor terminations, GIS terminations, directly buried joints and joints mounted in a tunnel.

The test was performed according to IEC 62067, Ed. 2. clause 13 in the KEMA High-Voltage Laboratory in Arnhem. Laboratory Manager, Mr Rob van Dijk congratulates the Technology Director, Mr Phichet Lochanachit, with obtaining the KEMA Prequalification Certificate.

         
 
     
     
     
     
 
 
CONTACTS
 
OUR SUPPORTS TEAM

Maneeya Center Building 16th Floor,
518/5 Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2680 5800
Fax: +66 (0) 2680 5899

DOWNLOAD:       Catalog       |       Company Profile       |       Price List

Call Us +66 (0) 2680 5800

Follow us on